De Earned Value Methodiek (EVM) is een projectmanagement techniek om de voortgang en budgetuitnutting van een project op een objectieve manier zichtbaar te maken. EVM heeft de mogelijkheid om scope, planning en budget in een geintegreerd systeem te combineren.


Earned Value is in staat accuraat voorspellingen te geven over de performance van een project en kan zo eventuele problemen tijdig inzichtelijk maken. Tijdig inzetten van EVM zorgt voor een betere beheersing van planning en budget.


Door het inzetten van EVM worden potentiele uitdagingen als scope, kwaliteit, tijd en geld eerder geadresseerd. Hierdoor levert EVM een waardevolle bijdrage aan het succesvol starten, uitvoeren en opleveren van een project.


 

Mijn Earned Value

 

Arko Kuperus

Earned Value Methodiek

earned value BV